Vores fælleshus

Fælleshusudvalget står for at udleje Skelagerkollegiets Fælleshus. På disse sider kan du finde information om leje af Fælleshuset, se bestemmelserne for leje og se hvornår Fælleshuset er udlejet.

Fælleshuset består af et stort rum, køkken, garderobe og toilet. Når du lejer fælleshuset har du adgang til følgende:

Inventar

 • Borde og stole til ca. 40 personer
 • Bardisk med barstole
 • Anlæg, som du kan slutte din computer/ipod til
 • Fjernsyn 
 • Playstation med bl.a. Singstar, som kan lånes for øget depositum
 • Bordfodboldbord
 • Støvsuger

Køkkenet er bl.a udstyret med:

 • Bestik, tallerkener, vandglas, rødvinsglas, hvidsvinsglas, shotglas, termokrus. 
 • Fade og skåle 
 • Diverse køkkenredskaber
 • Komfur med ovn
 • Mikrobølgeovn
 • Elkeddel. 
 • Kaffemaskine
 • Termokander
 • Opvaskemaskine
 • 2 køleskabe med fryser

Vi har derudover anskaffet to grille der kan lånes i forbindelse med leje af huset på betingelse af at både grill og rist er rengjort ved lejens afslutning.

Medlemmer af fælleshusudvalget

 • Alberte K., Tlf: 42173536
 • Marina R., Tlf: 2565757
 • Henriette K., Tlf: 30248094
 • Heidi P., Tlf: 26711691
 • Mette J., Tlf: 61705742
 • Pernille K., Tlf: 21652229
 • Helena P., Tlf: 60224349

I følge reglementet for fælleshuset er en lejeperiode 23 timer. Fælleshuset er derfor, som udgangspunkt, ledigt igen 24 timer efter et udlejningstidspunkt.

Selvom en given dato ikke står på listen, kan Fælleshuset godt være udlejet - eksempelvis, hvis udvalget endnu ikke har nået at taste datoen ind. Der tages derfor forbehold for ændringer

Regler for benyttelse af fælleshuset

§1.  Leje af lokale kan kun ske til beboere på Skelager Kollegiet. Hermed forstås, at udleje sker med henblik på, at beboeren selv er deltagende ved begivenheden, festen etc. og ikke blot er et formidlende led for venner/familie/bekendte.

§2.  Leje af lokalet sker ved at sende en e-mail (skelagerkollegiet@gmail.com). I emnefeltet (subjekt) på mailen skrives datoen for ønsket leje. Fulde navn, adresse og telefonnummer som lejer kan træffes på, samt ønsket lejedato og tidspunkt for lejens start skal fremgå af teksten. Bemærk, hvis dette ikke eksplicit fremgår af mailen vil fælleshuset ikke blive reserveret.

§3.  Fælleshuset må ikke benyttes til overnatning.

§4.  Når musikanlægget benyttes, skal vinduer og døre holdes lukkede.

§5.  Søndag til torsdag skal der senest kl. 23 være ro på kollegiet. 

§6.  Fredag og lørdag skal der senest kl. 02 være ro på kollegiet. 

§7.  Der skal gennem hele lejeperioden udvises generelle hensyn til kollegiets øvrige beboere. Der kræves herunder særlig hensyntagen ved færden uden for Fælleshuset.


§ 8. Opleves der gener fra Fælleshuset, er det muligt at klage. For at klagen kan tages i betragtning, skal klageren selv have været i direkte kontakt med lejer af Fælleshuset. Hvis der fortsat opleves gener, kan der klages ved at henvende sig til det udvalgsmedlem som har udlejet Fælleshuset, sekundært til et andet medlem af Fælleshuset. På kollegiets hjemmeside (www.skelager.dk) findes under fanen ”fælleshuset” en kalender, hvor kontaktoplysninger på både lejer og udlejer findes. Et medlem af Fælleshusudvalget kan lukke en fest efter den tredje klage (i eksamensperioder efter anden klage).

§9.   Fælleshuset udlejes for en periode af 23 timer, som udgangspunkt fra kl. 15.00 til 14.00.

§10.   Reservation af fælleshuset kan tidligst ske tre måneder før den ønskede lejedato. Fælleshusudvalget forbeholder sig retten til at afvise bookinger der kommer med under tre ugers varsel og udlejning på datoer, hvor ingen af medlemmerne af udvalget er til stede på kollegiet. Særligt i perioderne 1./7.-15./8., påsken samt mellem jul og nytår kan det ikke med sikkerhed forventes at der er udvalgsmedlemmer til stede på kollegiet. Evt. aflysning af reservation skal ske hurtigst muligt og senest 72 timer før lejen påbegyndelse, ellers opkræves lejebeløbet.
(Festudvalget/bestyrelsen kan reservere fælleshuset så længe i forvejen, som de ønsker)

§11.   Fælleshuset skal afleveres i rengjort og opryddet stand i henhold til rengørings- og oprydningschecklisten som udleveres ved nøgleudleveringen.

§ 12. Der kan lånes viskestykker, håndklæder og klude, som skal være vasket og lagt på plads inden lejen afsluttes. Hvis ikke det lånte er vasket og lagt på plads ved lejens afslutning, opkræves et beløb på kr. 50.

§13.   Prisen for leje af huset er 100 kr. plus et depositum på 1000 kr. Beløbet afleveres kontant når nøglen udleveres, og lejekontrakten underskrives. Dette sker ved lejemålets begyndelse, hvor lejer og en fra Fælleshusudvalget mødes i fælleshuset. Depositum returneres ved aflevering af nøglerne (se dog §15). Lejebeløbet går til indkøb af rengøringsmidler mv. samt til nyindkøb som følge af almindeligt slid.

§ 14. Medlemmet af Fælleshusudvalget kontrollerer efter endt udlejning, at rengøring er udført tilfredsstillende, og at inventaret er intakt. Ved mangler trækkes beløbet fra depositum efter en konkret vurdering af manglens størrelse. Hvis ikke rengøringen er tilfredsstillende, efter udvalgsmedlemmet har bedt lejer om at gøre rent igen, fratrækkes 400 kr. Fra depositum til rengøring. Hvis der er omfattende rengøring, og det tager mere end 3 timer, vil der yderligere blive fratrukket 120 kr. I timen fra depositum.

§15.    Via en lejekontrakt skriver lejeren under på at ville dække skader og rengøring, der måtte være mere omfattende end depositummets beløb og på enhver måde overholde reglementet.

§16.    Overtrædelse af dette reglement kan føre til advarsel og karantæne fra udlejning i seks måneder. To advarsler kan føre til permanent udelukkelse fra at kunne leje fælleshuset.

Vedtaget enstemmigt af bestyrelsen 26/3 2015

Billeder af fælleshuset