Vores fælleshus

Skelagerkollegiets Fælleshus udlejes af Fælleshusudvalget, som består af frivillige her fra kollegiet. På denne side kan du læse bestemmelserne for leje af Fælleshuset, finde anden information om huset og se, hvornår Fælleshuset allerede er udlejet.

Jævnfør nedenstående reglementet §9 er en lejeperiode 23 timer. Fælleshuset er derfor som udgangspunkt ledigt igen 24 timer efter en udlejnings starttidspunkt. Selvom en given dato ikke står i kalenderen, kan Fælleshuset godt være udlejet – f.eks. hvis udvalget endnu ikke har nået at skrive datoen ind. Der tages derfor forbehold for ændringer i kalenderen.

Regler for benyttelse af fælleshuset

§1 Leje af lokale kan kun ske til beboere på Skelager Kollegiet. Hermed forstås, at udleje sker med henblik på, at beboeren selv er deltagende ved begivenheden, festen etc. og ikke blot er et formidlende led for venner/familie/bekendte.

§2 Leje af lokalet sker ved at sende en e-mail til skelagerkollegiet@gmail.com. I emnefeltet på mailen skrives den ønskede lejedato. Fulde navn, adresse og telefonnummer, som lejer kan træffes på, samt ønsket lejedato og tidspunkt for lejens start skal fremgå af teksten. Bemærk, hvis dette ikke eksplicit fremgår af mailen vil fælleshuset ikke blive reserveret.

§3 Det er jævnfør kollegiets Husorden §5 ikke tilladt at ryge på kollegiets matrikel. Dvs. at rygning ikke må finde sted på indendørs eller udendørs fællesarealer, trappeindgange, svalegange osv. Rygning kan ske f.eks. på fortovet foran og cykelstierne omkring kollegiet. Dette gælder også for gæster.

§4 Fælleshuset må ikke benyttes til overnatning.

§5 Når musikanlægget benyttes, skal vinduer og døre holdes lukkede.

§6 Søndag til torsdag skal der senest kl. 23 være ro på kollegiet. 

§7 Fredag og lørdag skal der senest kl. 02 være ro på kollegiet.

§8 Der skal gennem hele lejeperioden udvises generelle hensyn til kollegiets øvrige beboere. Der kræves herunder særlig hensyntagen ved færden uden for Fælleshuset.

§9 Opleves der gener fra Fælleshuset, er det muligt at klage. For at klagen kan tages i betragtning, skal klageren selv have været i direkte kontakt med lejer af Fælleshuset. Navn og telefonnummer på lejer står i kalenderen her på siden. Hvis der efter kontakt med lejer fortsat opleves gener, kan der klages ved at henvende sig til det udvalgsmedlem, som i kalenderen står som kontaktperson for den pågældende udlejning, sekundært til et andet medlem af udvalget. Fælleshusudvalget foretrækker, at man ved ønske om klage ringer til os frem for at sende en SMS, særligt om natten. Et medlem af Fælleshusudvalget kan lukke en fest efter den tredje klage (i eksamensperioder efter anden klage).

§10 Lejer skal under hele udlejningen være mulig at komme i kontakt med via. telefon/SMS eller fysisk kontakt.

§11 Fælleshuset udlejes som udgangspunkt for en periode af 23 timer.

§12 Reservation af fælleshuset kan tidligst ske tre måneder før den ønskede lejedato. Fælleshusudvalget forbeholder sig retten til at afvise lejeønsker, der kommer med under tre ugers varsel og lejeønsker på datoer, hvor ingen af medlemmerne af udvalget er til stede på kollegiet. Særligt i perioderne 1./7.-15./8., påsken samt mellem jul og nytår kan det ikke med sikkerhed forventes, at der er udvalgsmedlemmer til stede på kollegiet. Evt. aflysning af reservation skal ske hurtigst muligt og senest 72 timer før lejens påbegyndelse ellers opkræves lejebeløbet. (Kollegiets øvrige udvalg såsom Festudvalget og Bestyrelsen kan reservere Fælleshuset så længe i forvejen, som de ønsker.)

§13 Fælleshuset kan ikke lejes d. 24. og 31. december.

§14 Fælleshuset skal afleveres i rengjort og opryddet stand i henhold til rengørings- og oprydningstjeklisten, som udleveres ved nøgleudleveringen.

§15 Der kan lånes viskestykker, håndklæder og klude, som skal være vaskede og lagt på plads inden lejen afsluttes. Hvis ikke det lånte er vasket og lagt på plads ved lejens afslutning, opkræves et beløb på 50 kr.

§16 Prisen for leje af huset er 100 kr. kontant plus et depositum på 1000 kr. Beløbet for lejen skal afleveres i kontanter, når nøglen udleveres og lejekontrakten underskrives. Dette sker ved lejemålets begyndelse, hvor lejer og en fra Fælleshusudvalget mødes i fælleshuset. Depositum, som kan afleveres over MobilePay eller kontant, returneres ved aflevering af nøglerne (se dog §19). Lejebeløbet går til indkøb af rengøringsmidler mv. samt til ny-indkøb som følge af almindeligt slid.

§17 Depositum for lån af PlayStation2 er 500 kr (ligeledes kontant), men ved evt. beskadigelse opkræves et beløb svarende til udgifterne.

§18 Medlemmet af Fælleshusudvalget kontrollerer efter endt udlejning, at rengøring er udført tilfredsstillende, og at inventaret er intakt. Ved mangler trækkes beløbet fra depositum efter en konkret vurdering af manglens størrelse. Udvalgsmedlemmet kan tilbageholde det fulde depositum, indtil en vurdering af manglens økonomiske størrelse er blevet fastsat. Hvis ikke rengøringen er tilfredsstillende, efter udvalgsmedlemmet har bedt lejer om at gøre rent igen, fratrækkes 400 kr. fra depositum til rengøring. Hvis der er omfattende rengøring, og det tager mere end 3 timer, vil der yderligere blive fratrukket 120 kr. i timen fra depositum.

§19 Via en lejekontrakt skriver lejeren under på, at vedkommende på enhver måde vil overholde reglementet, samt vil dække skader og rengøring, der måtte være mere omfattende end depositummets beløb.

§20 Overtrædelse af dette reglement kan føre til en advarsel og karantæne fra udlejning i ni måneder. To advarsler kan føre til permanent udelukkelse fra at kunne leje fælleshuset.

Vedtaget enstemmigt af bestyrelsen 13/1 2020

Fælleshusets inventar

Fælleshuset består af et stort rum, køkken, garderobe og toilet. Når du lejer fælleshuset, har du adgang til følgende:

Inventar:

 • Borde og stole til ca. 40 personer
 • Bardisk med få barstole
 • Musikanlæg, som du kan slutte din smartphone/computer til (der er ledning til nye smartphones uden AUX-indgang)
 • Fjernsyn 
 • PlayStation med bl.a. Singstar, som kan lånes for øget depositum
 • Bordfodboldbord
 • Støvsuger
 • Moppe og gulvspand
 • Klude og viskestykker, som kan lånes, hvis de afleveres maskinvaskede og -tørrede ved lejens afslutning

Køkkenet er bl.a. udstyret med:

 • Bestik, tallerkener, vandglas, krus, rødvinsglas, hvidsvinsglas, shotglas, vandkander 
 • Fade og skåle 
 • Diverse køkkenredskaber
 • Komfur med ovn
 • Mikrobølgeovn
 • Elkedel 
 • Kaffemaskine
 • Termokander
 • Opvaskemaskine
 • To køleskabe med fryser

Vi har derudover anskaffet to griller, som kan lånes i forbindelse med leje af huset på betingelse af, at både grill og rist er rengjorte ved lejens afslutning.

Fælleshusudvalget

Det er muligt at komme med i Fælleshusudvalget året rundt. Skriv et opslag i kollegiets facebookgruppe ved interesse eller mød op på et af årets to beboermøder, hvor mindst en af os som regel vil være tilstede. Vi deler i udvalget lejeforespørgslerne imellem os, og man tager kun så mange, man har tid og overskud til (og vi plejer at være gode til at hjælpe hinanden, hvis en har en udlejning, men hvor der er kommet andre planer i vejen). Som udvalgsmedlem skal man være klar på et udvalgsmøde ca. en gang i kvartalet eller hvert halve år og på at påtage sig det ansvar, der ligger i at tjekke fællesmailen, være kontaktperson under udlejninger m.m. Som udvalgsmedlem kan man skrive frivilligt arbejde på sit cv., man får en større tilknytningsfølelse til kollegiet, og så har man den luksus, at man må leje Fælleshuset gratis to-tre gange pr. år.

Medlemmer af Fælleshusudvalget pr. januar 2020:

 • Alberte K., tlf.: 42173536
 • Marina R., tlf.: 2565757
 • Henriette K., tlf.: 30248094
 • Heidi P., tlf.: 26711691
 • Mette J., tlf.: 61705742
 • Pernille K., tlf.: 21652229
 • Helena P., tlf.: 60224349

Billeder af fælleshuset